De voorwaarden van Limis BV zijn onderverdeeld in hoofdstukken.
U kunt de voorwaarden openen door op de link te klikken.

Per 1-1-2021 zijn onze voorwaarden aangepast. Op de van toepassing zijnde voorwaarden wordt de consumentenprijsindex (cpi) vervangen door de CBS-index voor ‘CAO lonen per maand exclusief bijzondere beloningen’ in de particuliere sector ‘J informatie en communicatie’.

1.  Algemene Voorwaarden Limis
2.  Algemene voorwaarden / nieuw licentiemodel
3.  Voorwaarden Consultancy Limis
4.  Voorwaarden Gebruik Software Limis 
5.  Voorwaarden Hardware Limis
6.  Voorwaarden Opleidingen Limis 
7.  Voorwaarden Service Software Limis
8.  Voorwaarden Terbeschikkingstelling Software Limis

In English:

1.  Terms of Conditions
2.  Terms of Consultancy
3.  Term of Use Software
4.  Terms of Hardware
5.  Terms of Training
6.  Terms of Service Software
7.  Terms of Provision