Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat informatie verouderd raakt, of in enige opzicht onvolledig is en/of onjuistheden bevat.
Limis B.V. is daarom in geen enkel opzicht aansprakelijk te stellen voor de inhoud van deze website. Limis streeft er ook naar deze website permament beschikbaar te hebben. Ook hiervoor geldt dat Limis geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt indien de site tijdelijk niet beschikbaar mocht zijn.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Limis B.V.