Limis Planner biedt met betrekking tot planning veel extra mogelijkheden ten opzichte van een ERP systeem. Met Limis Planner kiest u voor verdere professionalisering van de planning binnen uw organisatie. Limis Planner stelt de planning in uw organisatie centraal. Daarom heeft Limis het concept ‘Smart Planning’ ontwikkeld; het beginpunt van bedrijfsoptimalisering.

De uitgangspunten van Smart Planning met Limis Planner zijn:
• De planning staat centraal binnen uw organisatie;
• Het verbeteren van de planning in uw organisatie is een continu proces;
• Steeds meer onderdelen van de organisatie worden betrokken bij de planning;
• De planning binnen uw organisatie wordt steeds efficiënter en betrouwbaarder;
• Ook uw relaties zoals klanten, toeleveranciers en transporteurs worden bij de planning betrokken.

Smart Planning met Limis Planner betekent dat u van grof naar fijn plant en bijstuurt op basis van de werkelijke voortgang van de orders in het productieproces. De onderstaande illustratie geeft de kern van Limis Planner aan.

Limis Planner onderscheidt de volgende stappen:

Het concept van Smart Planning met Limis Planner biedt veel mogelijkheden. Smart Planning is daarom een strategische keuze en kan voor belangrijke innovaties in uw bedrijf zorgen. Het resultaat is een continue verbetering van de organisatie en een blijvend concurrentievoordeel. In de illustratie is visueel het concept van Smart Planning weergegeven met Limis Planner:

Het invoeren van Smart Planning met Limis Planner in uw organisatie gebeurt stapsgewijs. Indien u besluit het concept van Smart Planning binnen uw organisatie te gaan toepassen, dan wordt een traject uitgezet welke past bij uw organisatie. Het licentiemodel van Limis Planner biedt u de mogelijkheid om klein te beginnen om daarna Smart Planning steeds verder in uw organisatie te implementeren. De lage instapkosten van Limis Planner zorgen ervoor dat u de investeringen snel terug verdient!

Smart Planning in de praktijk
Door Smart Planning fungeert Limis Planner niet alleen als een managementtool voor de dagelijkse aansturing van uw productieproces maar fungeert het ook als informatiebron voor alle afdelingen van uw organisatie, uw klanten en toeleveranciers. Hoe? Door inzicht en overzicht te verschaffen. Wat betekent Smart Planning nu in de praktijk? Een aantal voorbeelden van Smart Planning met Limis Planner in de praktijk zijn:

• De directie kan de leverperformance monitoren en lean manufacturing toepassen;
• De afdeling inkoop is in staat verantwoord uit te besteden;
• De afdeling HRM weet tijdig wanneer extra medewerkers moeten worden ingeschakeld;
• De verkoopafdeling kan betrouwbare leverdata afgeven in het offertestadium, heeft inzicht in de lopende orders en kan de leverdata bewaken;
• De automatische scheduler van Limis Planner neemt de planner veel werk uit handen;
• De klanten hebben inzicht in de status van hun orders en de leveringen via Limis Planner Webportal;
• De productiemedewerkers kunnen hun actuele planning direct aflezen uit het planbord op de werkvloer;
• De productiemedewerkers kunnen de voortgang en de uren van de lopende orders direct registreren;
• Op basis van de voortgangsregistratie en veranderingen in de orders die geproduceerd mogen worden berekent de scheduler van Limis Planner snel en automatisch de nieuwe planning;
• De toeleveranciers kunnen met Limis Planner Webportal op een eenvoudige manier worden geïnformeerd

Allemaal zaken die snel, efficiënt en kostenbesparend kunnen worden gerealiseerd met Limis Planner! Smart Planning is op deze manier het beginpunt van verdere bedrijfsoptimalisering.

De voordelen van Smart Planning
Smart Planning met Limis Planner biedt uw organisatie veel voordelen zoals:

 • Snel inzicht in beschikbare resources voor nieuwe orders

 • Snel inzicht in beschikbare materialen voor nieuwe orders;

 • Eenvoudig in te springen op spoedorders;

 • Verkorting doorlooptijd;

 • Snel afgeven van betrouwbare levertijden, vergroten leverbetrouwbaarheid;

 • Optimale inzet van beschikbare productiemiddelen zoals medewerkers, machines en materialen;

 • Directe communicatie met de productieafdelingen via todolijsten geplaatst op de werkvloer.

 • Minder omsteltijden;

 • Kostenbesparingen door efficiënter produceren;

 • Dreigende bottlenecks zijn snel inzichtelijk;

 • De planning wordt via de krachtige scheduler (detailplanner) steeds automatisch bijgesteld;

 • Het plannen gaat sneller en efficiënter en kost veel minder tijd;

 • Goed inzicht en overzicht in de planning binnen de hele organisatie.

 • Goed inzicht en overzicht in de planning voor klanten, toeleveranciers en transporteurs;

 • Lage instapkosten en Limis Planner groeit mee met uw organisatie;

 • Korte terugverdientijd.