De Shop Floor Control module in Limis Planner is méér dan alleen maar een Todolijst voor de aansturing van de werkvloer.

Naast de digitale aansturing van de werkvloer zorgt het voor de realtime verwerking van de voortgang op de werkvloer middels registratie. Een goede registratie zorgt ervoor dat de planningscirkel weer rond is: Plan – Do – Check – Act.

De Shop Floor Control module van Limis Planner omvat:

  • Digitale Todolijst op de werkvloer (instelbaar per resource)
  • Registreren van uren op bewerkingen/taken
  • Ondersteuning barcodescanners voor het selecteren van medewerkers en orders/taken
  • Registreren van onbemande taken en meer-machinebediening
  • Registreren van indirecte uren
  • Registreren van geproduceerde aantallen

Door het gebruik van de Shop Floor Control ontstaat een schat aan informatie in de vorm van managementrapportages. Een tool om op te sturen.

Bekijk hier onze introductievideo over de Shop Floor Control module: https://youtu.be/bHD89yS-K9g