De Shop Floor Control module in Limis Planner is méér dan alleen maar een Todolijst voor de aansturing van de werkvloer.

Naast de digitale aansturing van de werkvloer zorgt het voor de realtime verwerking van de voortgang op de werkvloer middels registratie. Een goede registratie zorgt ervoor dat de planningscirkel weer rond is: Plan – Do – Check – Act.

De Shop Floor Control module van Limis Planner omvat:

 • Digitale Todolijst op de werkvloer (instelbaar per resource)
 • Registreren van uren op bewerkingen/taken
 • Ondersteuning barcodescanners voor het selecteren van medewerkers en orders/taken
 • Registreren van onbemande taken en meer-machinebediening
 • Registreren van indirecte uren
 • Registreren van geproduceerde aantallen

Nieuwe functionaliteiten
Een overzicht van de nieuwe functionaliteiten van de Shop Floor Control (zomer 2020):

 • Registreren onbemande productie en meer-machine bediening;
 • Clusteren van taken vanuit Shop Floor Control;
 • Afdwingen dat de juiste persoon op het juiste moment met de juiste taak bezig is doordat alleen met vrijgegeven taken kan worden begonnen;
 • Zowel voor de planner als voor de mensen op de werkvloer direct inzicht in de actuele stand van zaken: wat ligt waar? Wat is onderhanden, waar zit vertraging etc.;
 • Digitale bestanden koppelen: werkinstructies, altijd de laatste versie van tekeningen;
 • Opmerkingen toevoegen en inzien;
 • Live inzicht in alle Shop Floor Control boekingen via de Shop Floor monitor;
 • Live inzicht in ordervoortgang, taakstatus en geboekte uren via Ordermatrix.
 • Tot slot is de user interface vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker geworden.

Door het gebruik van de Shop Floor Control ontstaat een schat aan informatie in de vorm van managementrapportages. Een tool om op te sturen.

Bekijk hier onze introductievideo over de Shop Floor Control module: https://youtu.be/bHD89yS-K9g