Limis hanteert het onderstaande besturingsmodel:

De planningssoftware is modulair opgebouwd en geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven. Bovendien kunt u klein beginnen, bijvoorbeeld stand-alone op 1 PC, en gaandeweg het systeem uitbouwen naar andere afdelingen in uw bedrijf. Voor zowel kleine als grote bedrijven is altijd het uitgangspunt dat eenmaal gemaakte leverafspraken nagekomen moeten worden. Elke organisatie moet tegelijkertijd ook altijd voldoende flexibel blijven voor het opvangen van onvoorziene situaties, zoals spoedorders, wijzigingen in leveringen, enz.

In één oogopslag kunnen de volgende praktische vragen worden beantwoord:
•  Wanneer kunnen we leveren?
•  Waar zijn de orders op dit moment?
•  Wordt de afgesproken levertermijn nog gehaald?
•  Als we deze order voorrang geven, wat dan?
•  Waar en wat zijn de huidige bottlenecks in het proces, en hoe groot zijn die?

Invoer
De invoer van de productieorders in Limis Planner kan op twee manieren geschieden.
1. De orders kunnen handmatig worden ingevoerd.
2. Beschikt u echter al over een extern ERP pakket, dan kunnen de orders via een interface direct worden gekoppeld.
Na invoer van de productieorders worden deze ingepland. Deze capaciteitsplanning bestaat uit een lange en korte termijn planning.

Lange termijn planning
De lange termijn planning regelt de grofplanning van de orderportefeuille gebaseerd op een eindige capaciteit.
Alle orders worden grof afgestemd op de beschikbare man- en machinecapaciteit. Op basis hiervan kan een beeld worden gevormd van de over- of onderbezetting binnen de fabriek. Deze informatie kan o.a. worden gebruikt voor aansturing van de afdeling verkoop.
Voor een gedetailleerde planning wordt de korte termijn planning (scheduling) gebruikt.

Korte termijn planning
De korte termijn planning regelt de planning voor de werkvloer. Terugkoppeling van de productieorders op de werkvloer vindt plaats via de voortgangsregistratie.

Voortgangsregistratie
Omdat de praktijk kan afwijken van de planning zorgt u via de voortgangsregistratie dat er terugkoppeling plaatsvindt. Op deze wijze blijft de planning continu betrouwbaar. U weet op elk moment waar een order zich bevindt op de werkvloer. De cirkel is nu rond: inplannen, uitvoeren, meten en bijsturen.
De voortgangsregistratie is ook uit te breiden naar een volledige urenverantwoording. Indien u al beschikt over een registratiesysteem kunnen deze gegevens via de interface worden gekoppeld.

Hieronder vindt u de procesflow van Limis Planner