Voortgangsregistratie
Met de module Limis Planner Registration registreert u de voorgang van uw productie. De registraties worden direct op de status van de productieorders teruggekoppeld, zodat u altijd over een online voortgangsoverzicht beschikt en op elk moment weet waar de order zich in het productieproces bevindt en wie er aan gewerkt hebben.
Behalve gereedmeldingen (aantallen) kunt u ook machine- en manuren registreren. Voordeel hiervan is, naast een volledige urenregistratie, dat u de aansturing van uw productie direct meet en op basis hiervan kunt bijsturen. Bovendien kan Limis Planner nu steeds de optimale planning berekenen omdat nu de voortgang van de order bekend is.

Complete urenregistratie
Naast de registratie van de voortgang van de order (start- en stopmeldingen per order per bewerking) kan Limis Planner Registration ook worden gebruikt voor een complete urenregistratie.
Behalve het aan- en afmelden van productieorders kunnen ook indirecte werkzaamheden (bv. werkoverleg/storing/schoonmaken) en onbemande uren worden geregistreerd.

Features
• Registratie van gereedmeldingen
• Registratie van geproduceerde aantallen
• Registratie van gewerkte uren
• Registratie van gestarte bewerkingen
• Registratie van indirecte uren (storing/werkoverleg/etc).
• Afkeur registratie, inclusief registratie reden van afkeur
• Opvragen vanuit de todolijst bestanden welke zijn gekoppeld aan de order
• Registratie mogelijkheden vooraf instelbaar (o.a. per persoon of per PC).