Toeleveranciers en machinebouwers in de metaalindustrie vormen een belangrijk aandeel in de maakindustrie en daarmee ook in de gebruikers van Limis Planner.

Hieronder vindt u een overzicht van zaken die juist bij deze bedrijven veel voorkomen en waarvoor Limis Planner een oplossing biedt. Uiteraard zijn de standaard oplossingen in Limis Planner ook voor u beschikbaar.
Lees hierover in de management summary. 

Toeleveranciers

Toeleveranciers hebben te maken met een grillige marktvraag, vaak kleine series, druk op de levertijd en leverbetrouwbaarheid, en prijsdruk. Limis Planner biedt deze bedrijven een onmisbaar tool om deze uitdagingen het hoofd te bieden:

 • Capaciteitsplanning op zowel man als machine biedt uitgebreid inzicht en voorspelbaarheid in de capaciteitsbezetting

 • Voorkomt ‘hollen – stilstaan’ in de productie

 • Inzicht welke consequenties het accepteren van een order heeft: waar moet worden ingegrepen om tijdig te leveren

 • Direct inspringen op wijzigende omstandigheden, spoedorders tussendoor, etc.

 • Efficiency: optimaliseren capaciteitsgebruik en voorkomen van onnodige omstellingen, o.a. door het clusteren van gelijksoortig werk en het rekening houden met onbemande uren.

 • Optimale inzet (vaak schaarse) medewerkers op basis van competenties: automatisch de meest geschikte medewerker toekennen aan een taak. Desgewenst onderscheid maken in het instellen of draaien.

 • Shop Floor Control (Todolijst) zorgt dat iedere productiemedewerker altijd op het juiste moment met de juiste taak bezig is. Voorkomt zoeken naar werk en instructies. Geeft realtime inzicht in de voortgang en efficiency.

Machinebouwers

Machinebouwers die complete machines ontwikkelen en leveren hebben te maken met uitgebreide en complexe samenstellingen met veel afhankelijkheden zoals beschikbaarheid van koop- en maakdelen, uitbestedingen en uiteraard ook beschikbare capaciteiten.

Onderstaande standaard functionaliteiten in Limis Planner helpt deze bedrijven met die uitdagingen:

 • Limis Planner maakt uitgebreide stuklijsten en de onderlinge afhankelijk inzichtelijk en berekent consequenties van wijzigingen / verstoringen met een druk op de knop

 • In de planning wordt ook rekening gehouden met processtappen zoals uitbestedingen en engineering

 • Materiaalplanning: houdt rekening met de geplande beschikbaarheid van koop- en/of maakdelen en geeft inzicht in tekorten die de leverdatum in gevaar brengen.

 • MRP Analyse biedt MRP gestuurde bedrijven de mogelijkheid om productieorders en koopdelen strakker tegen de actuele behoefte te plannen: reduceert overvoorraden, tussenvoorraden en voorraad gereed product.

 • Het sturen op knelpunten in Limis Planner biedt direct inzicht waar in te grijpen en de consequenties voor de verwachte leverdatum.

Direct informatie / demonstratie aanvragen