Limis, aangenaam
Limis is dé software- en kennispartner voor uw complexe productieplanning. We zijn specialist in het ontwikkelen en implementeren van Limis Planner, planningssoftware voor productiebedrijven. Limis bestaat uit een team gedreven mensen en is gevestigd in Enschede. Onze jarenlange kennis en kunde zetten we graag in om een oplossing te bieden voor uw planningsproblematiek.

Informatie en/of demonstratie aanvragen >>

Limis Planner, planningssoftware voor productiebedrijven
Limis Planner berekent en visualiseert de optimale productieplanning. Limis biedt met de software een oplossing voor de complexe productieplanning in de metaal- en kunststofindustrie en overige discrete productie in het MKB en MKB+. De software valt onder de zogenaamde APS systemen, Advanced Planning and Scheduling en wordt meestal gebruikt als add-on op ERP.
Indien u uw productie niet meer optimaal kunt plannen vanuit ERP of Excel, u grip en inzicht mist en uw planning en organisatie verder wilt professionaliseren dan helpen wij u graag met uw planningsuitdaging. Limis Planner zorgt, stand-alone of gekoppeld aan ERP, voor een 24/7 up-to-date inzicht in de planning van uw productieproces. Met als resultaat: een betere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, tijdsbesparing op plannen en een besparing op onnodige tussenvoorraden en productiekosten waaronder kosten voor overwerk of uitbesteden. Daarnaast is het eenvoudig om in te springen op spoedorders tussendoor en op tijd in te grijpen bij dreigende bottlenecks.
De software is modulair opgebouwd en schaalbaar waardoor de software goed bij uw wensen en eisen aansluit en u alleen betaalt voor datgene wat u gebruikt.

Gebruikersgemak: plannen vanuit het startscherm
Orders, bewerkingen, machines, gereedschappen, werknemers… de productieplanning laat soms veel meer zien dan in eerste instantie nodig is. De intuïtieve User Interface van planningssoftware Limis Planner loodst de planner op een aangename manier door de planning waarbij in één oogopslag de hele planning kan worden gemonitord. De planner kan eenvoudig vanuit het startscherm orders invoeren, plannen, inzicht verkrijgen in de haalbaarheid van de nieuwe orders, to-do-lijsten maken, monitoren en prestaties meten. Het is niet of nauwelijks nodig de diepte van het pakket in te gaan.
De User Interface met tegels maakt het gebruik van de software uitermate laagdrempelig, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Dashboardrapportages: meten is weten
Limis kent een reeks dashboardrapportages waarmee door middel van grafieken het verloop van uw productieproces in beeld wordt gebracht.
De verschillende grafieken maken knelpunten inzichtelijk en zijn een instrument om op te sturen waardoor u uw organisatie verder kunt professionaliseren.

Return on Investment (ROI)
Investeren in Limis Planner levert u veel voordeel op dat zich direct vertaalt in besparing op uitgaven.
Denk daarbij aan de volgende posten:

 • Reductie voorraadniveau onderhanden werk (OHW)

 • Reductie voorraadniveau eindproduct

 • Reductie voorraadniveau grondstoffen

 • Schadepost voor ‘te laat leveren’

 • Besparing op steltijd

 • Strakkere aansturing van het productieproces

 • Tijdsbesparing op ‘brandjes blussen’

 • Tijdsbesparing op voorbereiden van de planning

 • Besparing op onnodige uitbestedingen

 • ‘Rust in de tent’

 • Verbetering van de leverperformance (leverbetrouwbaarheid).


Hoe werkt Limis Planner?

Limis Planner onderscheidt de volgende stappen:
• Lange termijn planning:
De planning met een langere horizon (bijvoorbeeld weken). Voor nieuwe orders en offertes kan met behulp van de leverdatumcalculator een haalbare leverdatum worden bepaald. Bovendien kan reeds in offertestadium een claim worden gelegd op de gevraagde productieresources zodat u enerzijds uw afspraken kunt nakomen en anderzijds niet het gevaar loopt dezelfde resource twee keer te claimen.
• Korte termijn planning:
Vanuit de lange termijn planning worden de orders welke geproduceerd mogen worden ingepland in de korte termijn planning. Voor het opstellen van de korte termijn planning beschikt Limis Planner over een krachtige scheduler (detailplanner) waarmee u volautomatisch de planning kunt laten berekenen. Daarbij worden die planningsstrategieën toegepast die u vooraf als de meest optimale hebt beoordeeld. Het doorrekenen van de nieuwe planning gebeurt in seconden. Met die rekentijd kan Limis Planner nagenoeg elk productieproces bijhouden. Ook grotere orderportefeuilles (bijvoorbeeld met meer dan 10.000 bewerkingen) worden in seconden doorgerekend. Daardoor is Limis Planner in staat om elk productieproces voor te blijven en steeds te zorgen voor een optimale actuele planning.
• Terugkoppeling via de voortgangs- en urenregistratie:
Via de online voortgangs- en urenregistratie wordt de werkelijke voortgang van de orders (en bewerkingen) gemeten en teruggekoppeld aan de planning. Plannen met Limis Planner is een continu proces van plannen, uitvoeren, meten en bijsturen.

Rust, controle en efficiëntie

Digitaal planbord
Om de planning te visualiseren worden uw orders in het digitaal planbord weergegeven. Het planbord geeft inzicht in haalbaarheid van levertijden en de weergave van de planning kan daarnaast aan de wensen van degene die er naar kijkt worden aangepast: what you see is what you need. Van totaaloverzicht tot inzoomen op projecten, manplanning, machineplanning, gereedschapplanning en uitbestedingen tot lopende projecten en materiaaltekorten. Indien gewenst kan vanuit het digitaal planbord worden ingezoomd tot op bewerkingsniveau.
Het weergeven van de planning op een tv scherm in de productie geeft de productiemedewerkers direct en realtime inzicht in de planning (prioriteiten) en het actuele verloop. Het is mogelijk om vanuit het digitaal planbord de complete productieplanning aan te sturen en te monitoren.

Fijn om te horen, daar doen we het voor!

Koppeling met uw ERP systeem
Meestal wordt Limis Planner geïntegreerd met de bestaande (order-)administratie door koppeling met het ERP systeem. Door de automatische uitwisseling van data hoeven ordergegevens alleen in het ERP systeem worden ingevoerd en beheerd. Dat voorkomt fouten en scheelt tijd. Limis Planner berekent en visualiseert op basis van deze gegevens de optimale planning. Door gegevens vanuit de planning ook automatisch terug te koppelen aan het ERP systeem beschikt u bovendien over een sluitende orderadministratie met waardevolle informatie over de productieprestaties. Met een integratie met ERP voorkomt u ’eilandautomatisering’ en werkt het systeem feitelijk als een verlengstuk op uw ERP. Limis heeft ruime ervaring in het koppelen met ERP systemen en biedt hiervoor een bewezen aanpak met gestandaardiseerde technologie.

Voortgangs- en urenregistratie
Via de registratiemodule kunt u op de productieafdelingen de planning direct koppelen aan een complete voortgangs- en urenregistratie. Elke registratie wordt meteen doorgevoerd naar de status van de productieorders en de bewerkingen, zodat u altijd over een online voortgangsoverzicht beschikt en op elk moment weet waar de order zich in het productieproces bevindt en wie er aan gewerkt heeft.
Bovendien kan Limis Planner voor u steeds de optimale planning berekenen omdat de voortgang van de order bekend is. En dat is weer een absolute voorwaarde voor het kunnen plannen tegen een eindige capaciteit. Als niet bekend is hoe ver het met de lopende orders in het productieproces is gesteld (of die informatie wordt vertraagd teruggekoppeld naar de planning, bijvoorbeeld omdat handgeschreven urenbriefjes pas een dag later in uw ERP systeem worden verwerkt) dan kan de planning nooit de actuele stand van zaken visualiseren en loopt uw planning altijd achter op de werkelijkheid.

Tot slot
Wij vertalen uw wensen en eisen naar een duidelijke offerte, werkbare planning en verzorgen zelf de implementatie. U spreekt rechtstreeks met de makers waardoor korte communicatielijnen mogelijk zijn en misverstanden worden uitgesloten.

Informatiebrochure en/of demonstratie aanvragen >>

Specifiek voor hightech productiebedrijven

Klik door om naar de desbetreffende management summary pagina te gaan.