De media staan bol over Smart Industry, waarbij het draait om het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren.

Hoe werkt dat in de praktijk bij een aantrekkende markt in de productie-industrie? Er is meer werk dat vooralsnog door hetzelfde aantal mensen moet worden gedaan omdat bedrijven nog voorzichtig zijn met het aannemen van nieuw personeel. Om de druk niet te hoog te laten oplopen is efficiënt omgaan met de beschikbare capaciteiten zoals mensen, machines en gereedschappen van het grootste belang. Het optimaliseren van de productieplanning zorgt dan ook voor een betere workflow en hogere efficiëntie. Hoe? Dat leggen we hieronder uit.

Smart Industry vraagt echter ook veel flexibiliteit. We willen groot denken, willen vooruitgang. Hoe flexibel bent u? En, hoe flexibel is uw productieplanning? Past een planning in Excel nog in uw business drivers?


Planningsuitdaging
De druk wordt nog verder opgevoerd wanneer we het hebben over klantordergestuurd (tailor made) produceren. Op maat produceren is moeilijker te voorspellen en vraagt veel flexibiliteit, iets wat de planning eenvoudig kan ontwrichten. Klantgericht als we zijn stellen we ons graag flexibel op en stellen de juiste prioriteiten maar aan de andere kant willen we de rust op de werkvloer zo weinig mogelijk verstoren.

Om de planningsuitdaging nog groter te maken willen we verspillingen tegengaan (Lean principes). Overproductie, het niet goed inzetten van gekwalificeerde werknemers, tijdsverlies door onlogische routes op de werkvloer, te veel omstellingen, onnodige wachttijden: een gestroomlijnde productieplanning voorkomt al deze punten. In praktijk blijkt dat met de juiste tools op deze punten nog flink wat is te verbeteren.

Tool Smart Industry: Smart Planning
Een van de tools die prima aansluit bij het Smart Industry concept is planningssoftware.
Planningssoftwere Limis Planner hanteert de zogenaamde push strategie: de productieplanning wordt van bovenaf aangestuurd. De scheduler berekent de optimale planning en bepaalt de starttijden en de juiste volgorde van de stroom van taken om zo een soepele workflow te creëren. Daarbij wordt ook rekening gehouden met  de combinaties van man- en machine, vaardigheden, inkoop en voorraad. Ook clusteren op gelijksoortig werk, materiaal, kleur e.d.  is een van de stelregels waarop kan worden gepland. Dit zorgt voor een reductie van bijvoorbeeld omsteltijden. We realiseren zo een geoptimaliseerde planning: de juiste persoon op het juiste moment op de juiste machine met het juiste materiaal en met de juiste gereedschappen.


Automatische uitwisseling van gegevens
Ook bij planningssoftware geldt: garbage in is garbage out. De samenwerking met ERP of andere software (bv. CadCAM of nestingsoftware) betekent eenmalige data-invoer en dat scheelt tijd en fouten.

De registratie op de werkvloer en/of op de machine zorgt voor real-time inzicht in uren en aantallen waardoor ook een real-time inzicht in de status van de planning kan worden gegeven. Tijdig bijsturen maakt de productieplanning flexibel zonder de rust op de werkvloer te verstoren. Een gewijzigde planning verschuift ook alle onderliggende taken en toont of de nieuwe situatie haalbaar is (of het signaleert tijdig nieuwe bottlenecks). Met een druk op de knop heeft u alle wijzigingen verwerkt in de planning. Deze flexibele manier van plannen van de productie is in ERP en Excel onmogelijk.
Bovendien is het met Limis Planner mogelijk om paperless plannen te realiseren.

Een gestroomlijnde productieplanning maakt het mogelijk om sneller en efficiënter te produceren en daarmee de kosten te reduceren. De behoefte aan inzicht en efficiëncy maakt de vraag naar metingen van de output van de machineproductie groot. Steeds meer machines zijn in staat gerealiseerde productie bij te houden en te communiceren. Op basis van de output (gerealiseerde aantallen) kan Limis Planner daadwerkelijk meten wat de voortgang is en dus aangeven of de productie nog op tijd loopt. De machine stuurt daarvoor de benodigde gegevens naar de planningssoftware. De voortgang wordt bewaakt indien men registreert waarmee men vertraging voorkomt. Dit geheel past binnen het concept van Smart Industry.


Onbemande machines
En hoe zit het met onbemande machines? Robots, verspaningsmachines die zijn voorgeprogrammeerd op gereedmeldingen: dat is lastig plannen maar zeker mogelijk. De vaardigheden van de medewerkers zijn bij deze manier van plannen heel belangrijk. Bij de verspanende industrie zien we vaak dat dit CadCAM gestuurd is: de medewerker is nodig voor het instellen van de machine en daarna draait de taak zoals ingegeven. De vraag naar het plannen van onbemande machines wordt steeds groter. Limis Planner is in staat om de lange onbemande taken zo te plannen dat deze ’s nachts lopen: over slim gesproken.

Planningssoftware Limis Planner en Smart Industry in het kort:
– verhoogt efficiency
– helpt bij het elimineren van verspillingen
– maakt planning voorspelbaar
– flexibel
– optimaliseert workflow
– past tevens in concept van Lean en van Internet of Things
– zorgt ervoor dat u zich kan onderscheiden en
– versterkt uw concurrentiepositie.

Wilt u Smart Industry integreren in uw bedrijfscultuur? Kom dan nu in beweging en start met Smart Planning.

Wij zijn standhouder op het Business Software Event in Den Bosch op 1 december 2015. Ontdek wat de mogelijkheden van Smart Planning voor uw organisatie kan betekenen. We zien u graag op standnummer 14.

november 2015