Al ruim 30 jaar produceert en onderhoudt Verbi Gereedschappen matrijzen voor de kunststofindustrie/spuitgietbranche. Naast productie matrijzen zijn dit ook zgn. inserts voor o.a. trekstaven, glansplaten en UL-bars die hun weg vinden naar kunststofproducenten wereldwijd. Zij testen hiermee hun materialen. Met een eigen constructieafdeling helpt Verbi klanten graag van productontwerp tot eindproduct.

Zoektocht en keuze voor planningssoftware Limis Planner
Bij een onderzoek naar geschikte ERP software bleek dat het knelpunt bij Verbi zich voornamelijk bevond in de productieplanning. De bekeken ERP pakketten voldeden echter niet op het gebied van planning. Uiteindelijk heeft Verbi de keuze gemaakt om een ERP pakket met daarin voor- en nacalculatie zelf te ontwikkelen en daarnaast planningssoftware Limis Planner stand-alone te implementeren met handmatige invoer/uitvoer waarbij de mogelijkheid wordt opengehouden om later te koppelen met een ERP pakket.

Door de stand-alone implementatie was Limis Planner binnen een paar dagen gebruiksklaar. Verbi kreeg waaraan behoefte was:

  • inzicht en overzicht
  • een goede capaciteitsplanning op de combinatie man/machine
  • een inzichtelijke materiaalplanning (tijdig bestellen, starten wanneer materiaal binnen is)
  • een leverdatum calculator waarbij ook rekening wordt gehouden met what-if orders.
  • tijdig inzicht in mogelijke bottlenecks
  • een voortgangs- en urenregistratie gekoppeld aan de planning (op papier, in later stadium paperless mogelijk).

Complexiteit productie
De productie (11 man) heeft bij Verbi de beschikking over een aantal CNC freesmachines, slijpmachines en vonkmachines waarbij één persoon meestal meerdere machines tegelijk bedient. De combinatie man/machine maakt de planning complex. Ook heeft de planning te maken met verschillende vaardigheden en het rekening houden met voorkeurspersonen bij bepaalde machines die bij afwezigheid moet kunnen worden overgenomen door een bepaalde andere collega. De doorlooptijd van matrijzen is ca. 6 – 10 weken. Verbi heeft in de planning tevens rekening te houden met koopdelen en uitbestedingen.

Plannen met Limis Planner in de praktijk
Matrijzen van VerbiDe planner neemt van de werkvoorbereider de voorcalculatie uren over in Limis Planner. Vervolgens worden mensen en machines ingepland. De volgorde van taken wordt uit Limis Planner gehaald en staat overzichtelijk op de todolijst. Het voordeel van een planning uit Limis Planner is dat nooit iets in de productie kan dat niet compleet is. De inzetbaarheidsmatrix houdt rekening met de voorkeurspersonen en bovendien signaleert Limis Planner tijdig indien maakonderdelen missen of wanneer een machine bezet is.
De taken gaan vervolgens samen met de werktekeningen op volgorde de productie in. Na  productie vullen de medewerkers de urenbriefjes in, waarna dit handmatig in Limis Planner wordt gezet. Deze registratie zal in een later stadium worden geautomatiseerd met barcodescanners, wat tijd en eventuele onjuistheden scheelt.

Met kleine stapjes uitbreiden
Verbi Gereedschappen plant nu reeds drie jaar met Limis Planner en wil nu met kleine  stapjes het gebruik van de vele mogelijkheden die Limis Planner biedt uitbreiden. Zo wil men graag starten met uren- en voortgangsregistratie (scannen in de productie, 10 medewerkers op 1 terminal middels touchscreen/PC). Limis Planner meet dan tevens de tijd die is gewerkt aan een taak en die de medewerkers zelf kunnen accorderen of wijzigen (indien bijvoorbeeld onbemand wordt doorgewerkt). Daarnaast wordt onbemande productie uitgebreid.
Limis Planner heeft veel verschillende dashboardrapportages die ook als instrument om op te sturen kunnen worden gebruikt. Verbi is op dit vlak nog in verkennende fase. De nacalculatie rapportages worden ook op korte termijn ondergebracht in Limis Planner.

Aan het woord de heer A. Vos, directeur van Verbi Gereedschappen BV

ROI voor Verbi – Wat levert het op?Matrijzen van Verbi
‘Voor Verbi heeft de invoer van Limis meer overzicht voor de planning gebracht, waardoor er meer rust heerst op de werkvloer maar ook in het uitbestedingstraject. De rust op de werkvloer heeft gezorgd voor een efficiencyslag maar ook het uitbesteden en inkopen kan nu een stuk scherper ingezet worden omdat we hiermee tijdiger kunnen starten.’

Hoe heeft men het implementatietraject ervaren?
‘Het invoeren van Limis is precies gegaan zoals we dat bij Verbi graag willen. Met kleine stappen zodat het ook behapbaar blijft en een nieuw plansysteem niet de hele organisatie  op zijn kop zet. We hebben tijdens de implementatie gewoon volop kunnen produceren. Als er vragen zijn, bellen we de helpdesk en worden dan snel geholpen zodat we weer verder kunnen.’

Hoe ervaart men het gebruik van Limis Planner?
‘Limis Planner is laagdrempelig en zeer gebruiksvriendelijk. Het plant zonder problemen zowel mensen als machines in en laat daarbij op een zeer overzichtelijke manier zien waar problemen ontstaan en waar nog capaciteit over is. Het heeft bij ons vooral rust op de werkvloer gebracht en er daarbij ook nog voor gezorgd dat wij veel beter binnen de gevraagde levertijden zijn gaan leveren. Onze klanttevredenheid is hiermee enorm gestegen en Verbi staat hiermee bekend als een gereedschapmakerij die op tijd levert.’

Limis in het kort
Limis is specialist in het ontwikkelen en implementeren van Limis Planner, planningssoftware voor productiebedrijven. Limis Planner berekent en visualiseert de optimale productieplanning. Limis biedt met de software een oplossing voor de complexe productieplanning in de metaal-, hout- en kunststofindustrie en overige discrete productie in het MKB en MKB+. De software kan stand alone draaien maar ook worden gekoppeld aan ERP.

Met dank aan Verbi Gereedschappen B.V.
www.verbi.com