Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van de Limis BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08175583, inzake de website www.limis.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Limis BV door middel van het klantensysteem van Limis BV en de verwerkingen via onze website www.limis.nl en www.limis.tv alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Limis BV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Limis BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Limis BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Limis BV, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Limis BV en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Limis BV worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Limis BV. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mailings van Limis BV te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven link.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Limis BV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Limis BV.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Bewaartermijn
Limis BV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Limis BV. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

30 april 2018