Wat hebben Advanced Planning & Scheduling (APS) en het weer met elkaar gemeen?

Heeft uw productiebedrijf een grote orderportefeuille met uitgebreide stuklijsten en veel bewerkingen per order? En houdt u bij het plannen van de productie rekening met meerdere restricties zoals machines, mensen (met vaardigheden), gereedschappen, materialen, inkopen en uitbestedingen? Dan is uw productieplanning complex te noemen. Hoe stuurt u deze planning aan? Hoeveel tijd kost u dat en bent u flexibel genoeg? Heeft u goede grip en inzicht en bent u met de juiste orders bezig?

Om een complexe productieplanning in goede banen te leiden kan men gebruikmaken van zogenaamde APS software, Advanced Planning & Scheduling. Doorgaans wordt deze software gekoppeld aan het ERP pakket.
Wat APS is en wat het doet kunnen we eenvoudig uitleggen door een vergelijking te maken met iets alledaags als het weer en apps als Weeronline en Buienradar.
Het weer is één van de meest besproken onderwerpen in ons land. Met de komst van internet en websites als Weeronline is de weersvoorspelling voor iedereen binnen handbereik. De productieplanning is net zo (on)voorspelbaar als het weer omdat je te maken hebt met fluctuaties in orderintake, wijzigende leverdata, materialen die niet tijdig binnen zijn en/of natuurlijk de afhankelijkheid van capaciteiten zoals mensen, machines en gereedschappen.

Van lange termijn naar korte termijn
De weersverwachting voor de komende maand is door de deskundigen slechts globaal te voorspellen. Vervolgens wordt het weer steeds meer in detail beschikbaar naarmate de horizon kleiner wordt: bij 14 dagen vooruit wordt voorzichtig per dag voorspelt, bij 5 dagen vooruit wordt  onderscheid gemaakt tussen ochtend, middag en avond en bij de komende 48 uur wordt per 3 uren de voorspelling afgegeven. Voor de komende 24 uur en zelfs het komende uur kunnen we op de minuut zien wanneer een regenbui valt en hoeveel millimeter het zal regenen. Op basis van deze gegevens kunnen we beslissen: veranderen we de vakantiebestemming of nemen we een paraplu mee.

Van grofplanning (lange termijn) naar detailplanning (korte termijn)
Met de algoritmes van weersvoorspellende modellen in het achterhoofd kan de vergelijking met de algoritmes van APS en de toepassing binnen productieplanning gemaakt worden: APS software plant van grof (lange termijn) naar fijn (scheduling, korte termijn). Veel productiebedrijven hebben een bepaalde globale voorspelbaarheid in de orderintake, al dan niet afhankelijk van seizoensinvloeden. De daadwerkelijke orderintake in combinatie met te verwachten orders (forecast) vormt voor de kortere termijn (weken/maanden) al een meer gedetailleerde voorspelling, hoewel die net als het weer veranderlijk is. Dat is vergelijkbaar met capaciteitsplanning in productiebedrijven (‘planning’), eventueel aan te vullen met ‘whatif’ orders voor de niet harde orders zoals offertes of forecast. Deze capaciteitsplanning geeft een beeld van de voorspelde onder- en overbezetting van capaciteiten. Op basis van die voorspelling kunnen maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld het aanpassen van de capaciteit of het verplaatsen van orders (in de tijd of bv. uitbesteden).

Optimale planning door scheduling 
Hoe dichter bij ‘nu’ hoe betrouwbaarder de weersvoorspelling en hoe groter het detailniveau, tot op de minuut. Dat geldt ook voor de detailplanning (scheduling) in APS waarbij op taakniveau steeds meer in detail de optimale volgorde wordt bepaald en de lucht uit de planning wordt gehaald. Om de rust te bewaren willen we nu de plannen bij voorkeur niet meer veranderen en halen het beste uit de situatie. Dat is in geval van scheduling de meest optimale taakvolgorde: de juiste persoon op de juiste plek aan de juiste taak. Door APS en Shop Floor Control te combineren is de planning tot in detail beschikbaar op de werkvloer en wordt middels de registratie het daadwerkelijke productieproces gemonitord om steeds bij te kunnen blijven sturen.

Een APS helpt, net als weerapps, om onvoorspelbaarheid in de greep te houden. Het berekent en visualiseert de optimale productieplanning bij complexe productieomgevingen. Door APS te gebruiken kunnen bottlenecks tijdig worden gesignaleerd en kan worden ingegrepen op wijzigende omstandigheden.

Meer weten? Neem dan nu contact op of vraag hier om informatie of demonstratie.