Van grofplanning naar een detailplanning van man en machine en goede controle op de voorraden: lees hier over de ervaring van de heer Kevin Buth van Berg Hortimotive met Limis Planner.

Introductie Berg Hortimotive
Berg Hortimotive heeft als doel om bedrijven in de glastuinbouw wereldwijd te ontzorgen in het logistieke proces. Voor alle handelingen in de kas, tot en met het verzendklaar maken, leveren ze oplossingen die bedrijfsspecifiek zijn.

Buisrailwagen verandert interne logistiek glastuinbouw
Met de uitvinding van de buisrailwagen in 1975 ontstaat een geheel nieuwe manier van werken in de glastuinbouw. Op basis van de eerste buisrailwagen ontwikkelde het bedrijf steeds weer nieuwe varianten, aangepast aan verschillende gebruikerswensen. De actieradius van de systemen groeide steeds verder, van gewashandelingen tot gewasbescherming en van oogstwerkzaamheden tot intern transport.

Tegenwoordig is Berg Hortimotive een internationaal vooraanstaande toeleverancier, met interne logistiek als rode draad. Afnemers kunnen terecht voor één enkele buisrailwagen, maar ook voor high-tech oplossingen in de vorm van geautomatiseerde inductiesystemen. Bij het bedrijf werken circa vijftig professionals, die zowel de advisering als de engineering voor hun rekening nemen. Om de efficiency in het productiestadium te waarborgen, produceert Berg Hortimotive onder eigen regie.

IMG 0969

Planningsuitdaging door groei
De uitbreiding van het assortiment zorgde voor een flinke planningsuitdaging. Berg Hortimotive heeft te maken met grote artikelbestanden en veel calculaties die in Exact Globe staan. De planning werd tot dan toe in Excel gedaan maar Berg Hortimotive merkte dat dat veel te omslachtig was en nog te veel oneffenheden had.
Aanvankelijk plande Berg Hortimotive alleen grof op afdelingsniveau en niet op mensen en machines. Met de groei en toename van orders moest meer in detail worden gepland op de combinatie van mensen en machines.

Waarom is voor Limis gekozen?
Aan het woord de heer Kevin Buth, werkvoorbereider bij Berg Hortimotive:
‘Een aantal jaar geleden hebben we een demonstratie aangevraagd bij Limis. De demonstratie viel in goede aarde en we hadden al vrij snel door dat Limis antwoorden had op onze specifieke vragen, zoals o.a.: zijn er capaciteit overzichten, kunnen we schuiven met orders, is er een koppeling met Exact? Na deze demo zijn we op bezoek geweest bij een referentiebedrijf van Limis dat tevens Exact Globe gebruikt. Het bezoek werd als positief ervaren. ‘

Voorwaarden
De heer Buth: ‘Tijdens de zoektocht naar een oplossing zijn meerdere pakketten vergeleken. Om de juiste beslissing te nemen over een planningspakket hadden we een aantal voorwaarden gesteld waaraan het bedrijf moest voldoen:
– Bestaansrecht/historie (hoe lang bestaat het bedrijf al? Is het bedrijf er in de toekomst nog?)
– Koppeling met Exact (was echt een eis)
– Koppeling met een kloksysteem (in ons geval Modest)
– Realistische kosten van het pakket. (waren t.o.v. van andere planningspakketten relatief laag)
– Minimaal 10 onafhankelijke bedrijven waar met de software wordt gewerkt (goede reputatie).
– Een goede service/ondersteuning
Limis voldoet op alle punten.’

Hierna is de mogelijke toepassing van Limis Planner nader besproken en op basis daarvan is een offerte uitgebracht waarin de wensen en eisen zijn vertaald naar een kostenoverzicht en implementatieplan.

Hoe verliep het implementatietraject volgens Berg Hortimotive?
De heer Buth: ‘Nadat we overtuigd waren dat Limis ons kon voorzien van de juiste planningssoftware zijn we een proof of concept van 3 maanden gestart. Hierdoor kregen we de kans om het pakket echt te ontdekken. Tijdens de Proof of Conceptperiode is aangetoond dat de zeer complexe stuklijsten overzichtelijk konden worden gemaakt en dat koop- en maakdelen netjes door de productie konden worden geleid. Het plannen op de combinatie van man en machine werd vergaand vereenvoudigd.
Onze machines zijn leidend in de planning. Ze moeten draaien. De mensen zijn flexibeler inzetbaar. Voor het optimaal inzetten van de beschikbare mensen gebruiken we een vaardigheidsmatrix.
De productiemix, waarvoor veel handwerk nodig is (met zowel standaard en bijzondere vaardigheden) is nu veel beter in de greep.
Na de drie maanden was er een go or no go, oftewel we gaan verder met Limis of we eindigen de samenwerking. Dankzij deze periode was het voor ons duidelijk, we gaan verder met Limis!
In het traject dat daarop volgde was de samenwerking tussen Limis en Berg Hortimotive erg prettig. We kregen een contactpersoon waarmee veelvuldig overleg werd gepleegd om het proces z.s.m. tot een goed einde te brengen. Waren er valkuilen in dit proces? Ja zeker wel! Wij hadden de periode van het implementeren ingeschat op een half jaar. Het is uiteindelijk een jaar geworden.’

[Limis: Specifiek voor Berg Hortimotive is een aangepaste routing in Limis Planner opgenomen waarbij de volgorde van de bewerkingen op de werkvloer volgens volgorde van noodzaak bij gebruik kan worden ingepland. (Dit wijkt af van de calculatie die een onlogische volgorde liet zien). De planning heeft hierin grote stappen gemaakt. Dit scheelt Berg Hortimotive in voorraad, tijd, doorloop in de fabriek en geld.]

De heer Buth: ‘Het is wel een groot voordeel dat je na een paar maanden in het implementatieproces het pakket al kan gaan gebruiken. Om die reden was er al meer inzicht in de productie dan voorheen.’

Berg HortimotiveBerg HortimotivePraktijkvoorbeeld voor het inplannen van een buisrailwagen, voor en na implementatie planningssoftware.
De heer Buth: ‘Voordat we Limis kregen bestond onze planning uit zelfgemaakte Excel-overzichten. Dit kon je niet echt een planning noemen. Het was een lijst waar de orders op volgorde van leverdata werden gepland. Hierdoor was er totaal geen inzicht in capaciteit, knelpunten, doorlooptijden enz. Maar niet alleen misten we inzicht, ook werd er door meerdere mensen in het bedrijf eigen gemaakte planningen/lijsten gebruikt. Hierdoor ontstonden onduidelijkheden in de prioriteiten van de orders. Wie is met welke order bezig?

Limis heeft dit opgelost door simpelweg op meerdere werkstations de software te installeren. Hierdoor is de planning gecentraliseerd in het bedrijf. De verantwoordelijkheden worden verdeeld over de werkplaatschefs en medewerkers. Dankzij deze verandering worden de knelpunten eerder opgemerkt door het personeel en getoond in de overzichten van Limis.

In Limis kan je kiezen uit verschillende modules en overzichten. Wij maken veel gebruik van de zogenaamde plantmanager. In deze module is het mogelijk om de knelpunten van de mensen/machines en orders te zien. Op het moment dat we een knelpunt constateren, kunnen we hier meteen actie op ondernemen. Oftewel als er nu een nieuwe productieorder van een buisrailwagen wordt aangemaakt, wordt deze vanaf het begin tot het eind bewaakt.’

Hoe lost Berg Hortimotive knelpunten op?
De heer Buth: ‘Het is eigenlijk vrij simpel. Limis geeft aan hoeveel tijd je te kort komt of hoever je achter loopt. Hierdoor kom je voor een aantal keuzes te staan:
– Zijn de voorgecalculeerde uren realistisch?
– Is het op te lossen met een paar overuren?
– Moeten we werkzaamheden uitbesteden?
– Zzp’er inhuren?
– Meer medewerkers op een order inzetten?
– Schuiven met medewerkers?
– Schuiven met productieorders?
– Is het desbetreffende productieproces verouderd en moeten we daar actie op ondernemen?
– Elimineren van verspillingen? (verbeteren van de leanlijn)?’

In het voorjaar van 2016 is de voortgangsregistratie met Modest geïntegreerd. De voortgangs-registratie gebeurt online en vervolgens is ook online te zien of de planning op koers ligt.

Plannen met tegels: what you see is what you need
Tijdens de implementatie bij Berg Hortimotive heeft Limis een nieuwe user interface op de markt gebracht, Limis Planner Start. Deze laagdrempelige en gebruiksvriendelijke interface is ook bij Berg Hortimotive geïntroduceerd. Het voordeel van deze interface is het plannen met behulp van tegeltjes op een dashboard. In een oogopslag kan Berg Hortimotive zien hoe de planning loopt en waar eventueel moet worden ingegrepen (What you see is what you need). Eenvoudig kan worden doorgeklikt op de bottleneck en kan men na ingrijpen direct checken of de wijziging afdoende is en of de nieuwe planning past binnen het kritisch pad. Het onderhanden werk (OHW) omvat zo’n 200-300 orders met korte doorlooptijden. Berg Hortimotive herplant daarom om de 10 minuten!
Zowel de mensen als de machines zijn verwerkt in de planlijsten die dagelijks worden gebruikt. Middels deze To-do lijsten heeft de productie alle relevante en logistieke informatie bij de hand.

buisrailwagen

MRP optimalisatie legt de vinger op de zere plek
Een van de business drivers voor de toepassing van Limis Planner bij Berg Hortimotive is de Material Resource Planning (MRP) functionaliteit. Met deze functionaliteit is Berg Hortimotive in staat de vinger op de zere plek te leggen voor wat betreft interne- en externe toeleveringen. Bij de gehele structuur aan orders is zichtbaar of deze op tijd komt. Ook wanneer in Exact 200 onderdelen worden aangemaakt als 200 verschillende orders ziet Limis de onderlinge verbanden. Dat betekent dat Limis Planner ervoor zorgt dat de order tijdig en compleet uit de fabriek rolt. Incourante voorraden en te hoge investeringen worden hiermee voorkomen en dat zorgt voor aanzienlijke besparingseffecten.
De MRP functionaliteit binnen Limis Planner gebruikt de MRP gegevens uit Exact Globe en combineert deze met een druk op de knop met de actuele planningsgegevens. Daardoor hebben gebruikers altijd een actueel overzicht in tekorten of overschotten van koop- en/of maakdelen.

Limis Planner is in de praktijk ook in staat om orders die als een treintje door de fabriek gaan, in te zetten voor eenzelfde order die ineens naar voren wordt getrokken of juist door omstandigheden pas voor een latere order worden gebruikt omdat de order waar het initieel voor gebruikt moest worden door welke omstandigheid dan ook niet op tijd komt. Hiervoor hoeft dan geen nieuwe order te worden aangemaakt. Wat eerst voor de ene order was bedoeld kan nu worden ingezet voor de volgende order. Op deze manier blijft de planning overzichtelijk terwijl het toch een enorme hoeveelheid componenten betreft.

Produceert Berg Hortimotive veel halffabricaten die op voorraad worden gehouden? Is daarin wat veranderd sinds het gebruik van Limis Planner?
De heer Buth: ‘Dankzij de MRP module binnen in Limis is het mogelijk om de voorraden goed in te gaten te houden. Hierdoor zien we precies als een voorraadartikel wordt aangevraagd en wanneer we deze nodig hebben. Oftewel geen onnodige hoge of te lage voorraden!’

Wat vinden ze van de MRP analyse in Limis? Wat is hun ervaring ermee?
De heer Buth: ‘Wij zijn als bedrijf erg blij met de MRP module. Hierdoor is het mogelijk om de voorraden van de koop en maakdelen in de gaten te houden. Wij hebben al jaren het probleem dat we te veel, of te weinig voorraden inkopen of laten maken. Dankzij de MRP analyse is dit een stuk verminderd en kunnen we beter de prioriteiten bepalen van de productieorders.’

Zijn verwachtingen waargemaakt?
De heer Buth: ‘Als we nu terug kijken vanaf het begin tot waar we nu staan met Limis, is er een verbetering gerealiseerd in het planningsproces. De verwachtingen die we hadden van Limis zijn zeker wel waargemaakt.’

Wat heeft het Berg Hortimotive opgeleverd?
De heer Buth: ‘Een planningspakket zoals Limis, geeft inzicht in het productieproces. Iets wat wij jarenlang niet hadden. We zeiden in het verleden wel is tegen elkaar, het lijkt hier wel een casino. We waren regelmatig aan het gokken over leverdatums. Dit is een heel stuk verbetert. Dankzij het inzicht wat Limis ons geeft kunnen we gerichter keuzes maken. Het is niet dat we geen uitdagingen of problemen meer hebben met betrekking tot de planning. Maar het anticiperen op de uitdagingen/problemen is veel sneller dan voorheen.’

Wat is de Return on Investment (ROI)?
De heer Buth: ‘Met behulp van Limis zijn de volgende doelstellingen behaald:
– Actuele en betrouwbare planning op de werkvloer
– Planning sneller en efficiënter te generen
– Een beter inzicht in Leverbetrouwbaarheid
– Het verantwoord inzetten van inhuurkrachten
– Doorlooptijden van de productieorders verkort
– In samenwerking met het ERP systeem en kloksysteem verbeterde VC en NC
– Correct inzicht in de capaciteiten van de afdelingen en mensen.
Dankzij de bovenstaande punten is er over het algemeen meer rust gecreëerd in de organisatie.
Hierdoor zijn we in staat om minder hoge kosten te maken.’

Voordelen van de nieuwe manier van plannen
Berg Hortimotive heeft veel voordeel van de nieuwe manier van plannen. Zo hebben ze:
– inzicht in de productieplanning,
– inzicht in eventuele bottlenecks,
– inzicht in kritieke leverdata,
– de interne en externe levertijden / performance sterk verbeterd,
– de hoeveelheid onder handen werk gereduceerd,
– een toename gezien in de mate van flexibiliteit,
– doorlooptijden verkort.

De stappen die ze tot nu toe hebben gemaakt hebben Berg Hortimotive naar een hoger niveau getild. De flinke besparingen in tijd en geld en het gemak waarmee de planning nu wordt uitgevoerd zijn uitermate waardevol. Berg Hortimotive is klaar voor de toekomst en kan de concurrentiestrijd volop aan.

Vooruitkijken
Na deze terugblik kijkt Berg Hortimotive graag vooruit. Er liggen nog kansen en mogelijkheden op het gebied van mobile devices. Dit zal voor nog meer flexibiliteit, inzicht en gemak op de werkvloer zorgen.

De heer Buth: ‘We hopen in de toekomst een interactieve website te creëren, waarbij de klant via een webshop onze artikelen kan bestellen. Op de website is het dan mogelijk om de actuele status van de verkooporder te observeren. Hierin wordt gelijk inzichtelijk voor de klant wanneer de verkooporder geleverd wordt.’

Zou Berg Hortimotive Limis aanraden bij andere productiebedrijven?
De heer Buth: ‘Ja. Als er bedrijven zijn die overwegen om een planningspakket aan te schaffen dan is ons advies om eerst een proefperiode (proof of concept) aan te vragen bij Limis. Hierdoor kan je bepalen of de software geschikt is voor je organisatie. Wij als bedrijf zijn erg tevreden met de huidige planningssoftware en zijn van plan om ook in de toekomst de planning verder te verbeteren/optimaliseren in samenwerking met Limis.’
Met dank aan Berg Hortimotive

www.berghortimotive.nl

december 2016