Een bijzonder waardevolle functionaliteit die is ontstaan door een behoefte vanuit de praktijk is ‘MRP Analyse’. In MRP gestuurde productieomgevingen blijkt dat veel gangbare ERP systemen (w.o. SAP B1) niet in staat zijn om bij een wijziging van de datum van de verkooporder de consequenties daarvan op onderliggende koop- en maakdelen inzichtelijk te maken. Het gevolg hiervan is over- of onderproductie: beide onwenselijk en vaak kostbaar.

 

Middels de MRP Analyse is het mogelijk om snel en eenvoudig MRP scenario’s door te rekenen. Bij een wijziging van de verkooporder (leverdatum, aantal, etc.) wordt de daardoor veranderende behoefte op onderliggende koop- en maakdelen doorgerekend en inzichtelijk gemaakt.  De planner kan op basis van de MRP analyse besluiten de betreffende koop- en/of maakdelen te herplannen.
Met de MRP Analyse binnen Limis Planner kan onnodige onder- of overproductie en -voorraad worden voorkomen. Daarmee wordt bespaard op onnodige kosten en wordt productiecapaciteit op het juiste moment ingezet. De MRP Analyse is als optionele module binnen Limis Planner te verkrijgen.

mei 2016