Waarom vond Mogema het nodig om de productieplanning aan te pakken en waarom is gekozen voor Limis Planner?

Introductie
Mogema is hightech expert in lassen, verspanen en vacuümtechnologie. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd  in hoogwaardige engineering en assemblage. Met deze combinatie van activiteiten is Mogema in staat gehele trajecten van ontwikkeling tot en met levering van complete modules uit te voeren en  aan te bieden. Mogema is onderdeel van Aalberts Industries, een netwerk van specialisten in productietechnieken en oppervlaktebehandelingen.

Probleemstelling
De problemen die Mogema ondervond met de planning waren uiteenlopend. Met zo’n 3.000 lopende orders met gemiddeld 2 maanden doorlooptijd had Mogema behoefte aan meer overzicht. De geplande tijd was niet orderspecifiek terwijl orders wisselende doorlooptijden hebben. Ze wilden graag eerder zien waar eventuele bottlenecks zouden kunnen ontstaan. Op de werkvloer werd wel geclusterd, maar daarbij miste het inzicht in leverdata en prioriteiten waardoor het clusteren tot gevolg had dat ander werk soms achterliep.

Mogema heeft een AS/400 systeem van I-Make als ERP pakket en de planning werd gedaan in I-Make (en van daaruit werden capaciteitsoverzichten automatisch ingelezen in Excel). Men plande op oneindige capaciteiten terwijl ze graag op oneindige én eindige capaciteiten wilden plannen.

      

Wensen- en eisenlijst
De directeur van Mogema had in zijn vorige werkomgeving al naar tevredenheid gewerkt met Limis Planner en zodoende had Limis een streepje voor bij de zoektocht naar een oplossing voor de productieplanning.

Aan het woord de heer Mohamed Botaarourt, Planner / ERP Application Manager van Mogema:
“We planden in I-make en we stonden op het punt om de planmogelijkheden uit te gaan breiden. Om te onderzoeken of Limis Planner ook daadwerkelijk een oplossing zou zijn voor Mogema werd een nauwkeurige wensen- en eisenlijst opgesteld en een GAP-fit analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat Limis Planner wel aansloot bij de behoefte die Mogema had hoewel sommige eisen van Mogema niet werden ondersteund. Dit betrof details in de MRP maar daar is een alternatieve weg voor ingeslagen die goed werkt. Een werkorder kan bij ons meerdere vaste bestemmingen hebben en met de MRP kan je schuiven. Limis heeft daarop wijzigingen in het pakket doorgevoerd zodat onze wens kon worden vervuld. Heel flexibel en doelgericht. Daarnaast wilden we plannen op eindige en oneindige capaciteiten, volgens het Just in Time (JIT) principe met als doel onze voorraad kostbare eindproducten en  halffabrikaten en het aantal koopdelen te verminderen omdat dat onnodig veel geld kost. Tenslotte wilden we inzicht in de capaciteitsplanning zodat we meer proactief konden reageren.”

 

Oplossing
“Voor ons was het duidelijk dat werk beter moest worden geclusterd. Het omstellen van onze gereedschappen duurt soms wel een halve dag dus optimaliseren van de omsteltijden biedt ons direct heel veel voordeel. In Limis Planner hebben we veel overzicht waardoor we goed voortijdig kunnen anticiperen op bijvoorbeeld het ontstaan van bottlenecks. Limis Planner geeft inzicht waar ze ontstaan, hoe groot ze zijn en welke orders dit veroorzaken. Dat Limis Planner rekening houdt met What-if orders is voor ons een uitkomst. We zien direct wat de impact van een nieuwe order is op de capaciteit. We staan op het punt om te beginnen met terugsluizen van de gewijzigde plandata naar AS/400 om te worden verwerkt voor de inkoop. De planning loopt volgens  het Just in Time (JIT) principe.

Verbetering op vele fronten zichtbaar
“Onze nieuwe manier van plannen heeft ons veel gebracht. Met één muisklik hebben we inzicht in onze productiecapaciteit, op de korte maar ook op de lange termijn. Daarvoor gebruiken we de bulldozergrafiek in Limis Planner, die werkt heel goed voor ons. We kijken zo´n twee maanden in het voren en kunnen dan nog rustig bekijken of we nog tijd hebben om te schuiven met de order of dat het op een andere machine moet worden uitgevoerd of dat we onze capaciteit anders moeten gaan inzetten of dat de order uitbesteed moet worden. We hebben minder last van bottlenecks en hebben onze achterstandsuren kunnen halveren. We zijn op de goede weg en ervan overtuigd we hierin nog meer stappen kunnen maken.

Wat heel fijn is aan Limis Planner is dat de kritieke orders worden getoond in het startscherm. In een oogopslag weten we waar we moeten ingrijpen. Dat geldt ook voor orders die dreigen te gaan achterlopen. We hebben de eerste tijd schaduw gedraaid met beide plansystemen maar hebben dat inmiddels losgelaten omdat Limis Planner de meerwaarde heeft bewezen.

Mogema over het werken met Limis Planner:
“We zijn heel positief over het werken met Limis Planner. Ik ben zelf betrokken geweest bij de implementatie en heb gemerkt dat het een serieuze klus is waar echt tijd voor vrij moet worden gemaakt. We hebben grote stappen gemaakt met onze productieplanning en kunnen nu onze capaciteiten optimaal benutten.

Limis Planner willen we nog verder implementeren op het gebied van projectplanning zodat we nog beter kunnen zien wat de status is en waar we moeten ingrijpen. Limis draagt zorg voor een op maat gemaakte implementatie en daar zijn we blij mee.”
Met dank aan Mogema, de heer M. Botaarourt
www.mogema.nl

januari 2016