Module Shop Floor Control flink uitgebreid

Plannen wat je doet en doen wat je plant is een hele uitdaging voor bedrijven met een complexe productieplanning. Deze bedrijven hebben de behoefte om dicht op de bal te zitten en snel te kunnen schakelen. Daarom is continu up-to-date inzicht nodig in de orderstatus en dienen de medewerkers op de werkvloer altijd op basis van een actuele planning te werken. Juist hiervoor is deze module uitgebreid.

De module is direct geïntegreerd met de planning. De planning kan te allen tijde snel worden herberekend op basis van wat inmiddels is afgewerkt en zo heeft men realtime inzicht in de orderstatus. In één oogopslag is duidelijk of deze order nog volgens planning loopt en hoe de geboekte uren zich verhouden tot de voorcalculatie. De planning wordt op basis van de registratie in de Shop Floor Control bijgestuurd en alle boekingen zijn meteen zichtbaar voor gebruikers. Zo is men constant in contact met de werkvloer en vice versa. Het gebruik van de Shop Floor Control levert een schat aan informatie om op te sturen, bijvoorbeeld voorcalculatie vs. nacalculatie, historische capaciteitsbezettingen, planning performance etc.

De digitale aansturing zorgt ervoor dat urenbriefjes tot het verleden behoren en fouten en onnodige onrust op de werkvloer wordt voorkomen. Dit past ook nog eens helemaal in de nieuwe 1,5 meter samenleving.

Nieuwe functionaliteiten
Een overzicht van de nieuwe functionaliteiten van de Shop Floor Control:

  • Registreren onbemande productie en meer-machine bediening;
  • Clusteren van taken vanuit Shop Floor Control;
  • Afdwingen dat de juiste persoon op het juiste moment met de juiste taak bezig is doordat alleen met vrijgegeven taken kan worden begonnen;
  • Zowel voor de planner als voor de mensen op de werkvloer direct inzicht in de actuele stand van zaken: wat ligt waar? Wat is onderhanden, waar zit vertraging etc.;
  • Digitale bestanden koppelen: werkinstructies, altijd de laatste versie van tekeningen;
  • Opmerkingen toevoegen en inzien;
  • Live inzicht in alle Shop Floor Control boekingen via de Shop Floor monitor;
  • Live inzicht in ordervoortgang, taakstatus en geboekte uren via Ordermatrix.
  • Tot slot is de user interface vereenvoudigd en gebruiksvriendelijker geworden.

We snappen hoe makkelijk een productieplanning kan worden verstoord. Limis Planner is in staat een complexe productieplanning optimaal te plannen maar de realiteit is altijd anders en de waarheid is dat wat op de werkvloer gebeurt. Dat moet je continu verwerken in de planning en ook die flexibiliteit biedt de software; plannen wat je doet en doen wat je plant maar ook herplannen op basis van wat je hebt gedaan.

SFC Advanced, todo lijst

Todo lijst met Shop Floor Control Advanced

Shop Floor Monitor

Shop Floor Monitor

Ordermatrix nieuw

Ordermatrix nieuw