Productiebedrijven willen concurrerend werken én de volledige controle hebben over hun productie. Ze hebben een grote behoefte aan eenvoudige workflows en offertetrajecten, en veel inzicht en grip op het productieproces.

De samenwerking tussen Exact Online Productie en Planningssoftware Limis Planner biedt de mogelijkheid om het gehele productieproces en de daarbij behorende administratie eenvoudig te beheren en te monitoren. Vragen als ‘Hoe staat het met mijn order en wordt deze op tijd geleverd?’ kunt u direct beantwoorden. U heeft grip, flexibiliteit en overzicht op uw productie en kunt de concurrentiestrijd aan door snel te reageren en een goede kwaliteit te bieden tegen een betrouwbare levertijd en lage kosten.

In de praktijk: de procesflow tussen Planningssoftware Limis Planner en Exact Online Productie
In Exact Online Productie worden werkorders aangemaakt tegen een bepaalde leverdatum. Deze orders worden met behulp van een koppeling geïmporteerd in Limis Planner. Indien gewenst berekent de scheduler volautomatisch de detailplanning, rekening houdende met meerdere restricties als leverdatum, prioriteit, mancapaciteit, machinecapaciteit en gereedschappen. In Limis Planner worden de orders gevisualiseerd in het digitaal planbord. Als planner heeft u altijd de touwtjes in handen en kunt u eenvoudig wijzigingen aanbrengen middels drag-and-drop.

Output is vervolgens een orderbon en todolijst (geprint of digitaal). Limis Planner bepaalt de startdatum van elke taak en houdt daarbij rekening met routingen en beschikbaarheid van mensen en machines. Limis Planner heeft een uitgebreide shopfloorcontrol: todolijst, orderbon, registratie, meten van de status, gereedmelden, uren, rapportages (voor- en nacalculaties, leverperformance, overige kpi’s). Alles wat benodigd is om uw bedrijf te sturen. Gegevens die terug worden gekoppeld naar Exact Online Productie zijn start- en einddata. De frequentie van deze terugkoppeling kan de gebruiker zelf instellen.

Het resultaat: een betere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, tijdsbesparing op offertetrajecten en plannen, en een besparing op onnodige productiekosten waaronder kosten voor overwerk of uitbesteden. Daarnaast is het eenvoudig om in te springen op spoedorders tussendoor en op tijd in te grijpen bij dreigende bottlenecks.

Overigens is Exact Online Productie 100% online software. Limis Planner is on-premise software (wordt op een plaatselijke server geïnstalleerd).

Kosten:
Limis Planner is schaalbaar en verkrijgbaar vanaf Euro 195,- per maand.

 

juni 2015