Ook in 2017 is Limis deelnemer aan het Business Software Event. Het thema van de beurs is ‘Business Software voor de maakindustrie – uw bedrijfsproces stap voor stap efficiënter ingericht’. Centraal staat de noodzaak van voortgaande ketenintegratie en procesverbetering met behulp van ICT. De planningssoftware van Limis past natuurlijk heel goed bij dit thema. Ook met de presentatie die Limis zal verzorgen wordt ingegaan op het thema:

‘Efficiëntie 4.0: Planningssoftware vereenvoudigt, versnelt en stroomlijnt het complexe productieproces’

Een complex productieproces vraagt veel van een bedrijf. Men heeft immers rekening te houden met veel factoren: medewerkers, machines, materialen, vaardigheden, gereedschappen, inkoop, uitbestedingen. Op alle niveaus wordt zo hard mogelijk gewerkt om aan de klantvraag te voldoen.
Medewerkers zijn vaardig en het machinepark is up-to-date. Maar hoe zorgt men ervoor dat de juiste data op de juiste tijd bij de juiste persoon terechtkomt?
Met het stroomlijnen van de informatie binnen de organisatie creëert men grip en inzicht en kan veel efficiënter worden geproduceerd. Want goed en tijdig informeren maakt het verschil: het voorkomt wachttijden en onnodig zoeken en er gaat nooit werk de werkvloer op waaraan men nog niet kan beginnen.
Hoe u dit bereikt? Met APS (Advanced Planning and Scheduling) van Limis Planner. Deze planningssoftware voor productiebedrijven berekent en visualiseert de optimale productieplanning. Door het trechteren van informatie kan Limis Planner de beschikbare data omvormen naar kleine hapklare brokken die op de juiste tijd en plaats op alle gewenste plekken, op basis van bevoegdheid, in de organisatie beschikbaar zijn.
In de praktijk merken we vaak dat veel uren weglekken door slechte aansturing en communicatie met de werkvloer. Daarvoor heeft de software een uitgebreide Shop Floor Control. Deze zorgt ervoor dat de juiste informatie omtrent de orders en taken op de werkvloer aanwezig is middels een  overzichtelijke todolijst. Werknemers hoeven niet meer te zoeken naar de volgende taak, werktekeningen zijn bijgevoegd en materialen zijn voorradig: ze kunnen direct aan het werk. Dit scheelt tijd, fouten en geld.
Met de vooruitgang krijgt ook het onbemand produceren een steeds grotere plaats in de onderneming. Ook dit kan eenvoudig worden ingepland en geregistreerd. De integratie met ERP zorgt ervoor dat data foutloos worden teruggesluisd en dat de planning 24/7 up to date is. Met Advanced Planning & Scheduling van Limis Planner met uitgebreide Shop Floor Control heeft u efficiëntie 4.0 binnen handbereik.
Aan de hand van een praktijkcase laten we u zien hoe dit werkt.

Graag tot ziens op standnummer 57.