Automatische toewijzing taken aan medewerkers middels competentiematrix

Iedereen is uniek met eigen kwaliteiten. Dat geldt ook voor de competenties die voor het werk belangrijk zijn. Productiebedrijven die medewerkers met verschillende competenties over meerdere soorten bewerkingen willen inplannen komen flink aan het puzzelen. Hoe meer medewerkers en specifieke competenties, hoe complexer de puzzel is.

Limis heeft de toewijzing van taken aan medewerkers geautomatiseerd in een competentiematrix. Het vereenvoudigt en versnelt het maken van een goede productieplanning.

Per medewerker kan worden ingesteld:

  • Voor welk werkplek(ken) de medewerker vaardigheid heeft;
  • Welke prioriteit daarbij voor welke werkplek geldt. Taken op een werkplek met een hoge prio hebben de voorkeur. Op basis van die competentiematrix en de beschikbare capaciteit worden de medewerkers automatisch zo optimaal mogelijk ingepland. Uitgangspunt is daarbij dat taken die het eerst moeten starten het eerst worden opgepakt door de meest geschikte medewerker.
  • Onderscheid tussen ‘stellen’ en ‘produceren’: sommige processen of machines vereisen een gekwalificeerde ‘steller’, terwijl het produceren door iemand anders kan worden uitgevoerd.
  • De efficiency van medewerkers per werkplek zodat de planning ook automatisch rekening houdt met hogere of lagere efficiency.
  • Onderscheid in bepaalde artikelen/artikelgroepen: behalve competentie op werkplekniveau kan het ook zo zijn dat bepaalde medewerkers meer geschikt zijn om bepaalde artikelen te produceren dan anderen. Limis Planner houdt rekening met welke artikelen/groepen wel of juist niet geproduceerd kunnen worden door de betreffende medewerker.
  • Jobrotatie.

Crewfactor

Voor bepaalde taken is de doorlooptijd afhankelijk van het aantal medewerkers dat aan die taak werkt, bijvoorbeeld montagewerkzaamheden. In Limis Planner noemen we dat de ‘crewfactor’. De crewfactor kan worden opgegeven per taak of per werkplek. Afhankelijk van de ingestelde crewfactor zal Limis Planner het aantal benodigde medewerkers toekennen aan de taak.

In het geval van een minimale crewfactor (bv. ivm. gewicht of grootte werkstuk) kan pas gestart worden wanneer voldoende medewerkers beschikbaar zijn met de juiste competentie. Ook met dit ‘wachten op collega’ kan Limis Planner rekening houden.

Meer weten? Neem nu contact met ons op, 053 – 7400750.