Exact heeft eind september 2015 de koppeling tussen Exact Globe voor Productie en Limis Planner weer voor de komende jaren geprolongeerd. We zijn trots dat de prolongatie van de certificering een feit is. De positieve uitslag van het toetsen van de koppeling bevestigt de goed werkende samenwerking tussen het ERP pakket en onze uitgebreide planningssoftware. Gebruikers hebben de beschikking over een totaaloplossing die de organisatie verder professionaliseert en optimaliseert. 

De samenwerking tussen Exact Globe en Planningssoftware Limis Planner biedt de mogelijkheid om het gehele productieproces en de daarbij behorende administratie eenvoudig te beheren en te monitoren. Vragen als ‘Hoe staat het met mijn order en wordt deze op tijd geleverd?’ kunt u direct beantwoorden. U heeft grip, flexibiliteit en overzicht op uw productie en kunt de concurrentiestrijd aan door snel te reageren en een goede kwaliteit te bieden tegen een betrouwbare levertijd en lage kosten.

Limis Planner zorgt, gekoppeld aan Exact Globe, voor een 24/7 up-to-date inzicht in de planning van uw productieproces. Met als resultaat: een betere leverbetrouwbaarheid, kortere doorlooptijden, tijdsbesparing op plannen en een besparing op onnodige productiekosten, waaronder kosten voor overwerk of uitbesteden. Daarnaast is het eenvoudig om in te springen op spoedorders tussendoor en op tijd in te grijpen bij dreigende bottlenecks.

De procesflow tussen Exact Globe en Limis Planner in de praktijk:
–  in Exact Globe worden productieorders aangemaakt tegen een bepaalde leverdatum
–  deze productieorders worden middels de koppeling geïmporteerd in Limis Planner
–  Limis Planner bepaalt de startdatum van elke taak. Het houdt daarbij rekening met routingen en beschikbaarheid van mensen en machines en
signaleert of opgegeven leverdata haalbaar zijn en waar sprake is van over- en onderbezetting etc.
–  in Limis Planner worden de productieorders gevisualiseerd in het digitaal planbord
–  in het planbord kunnen productieorders gewijzigd worden middels drag-and-drop
–  Limis Planner bepaalt opnieuw de startdata van elke taak en productieorder
–  output is vervolgens een Todo-lijst (geprint of digitaal).


Limis Planner heeft een uitgebreide shopfloorcontrol:
–  todolijst op terminal(s) in productie voor aansturing productie op basis van actuele planning
–  orderbon
–  registratie van voortgang en gereedmeldingen
–  registratie van directe en indirecte uren
–  rapportages (voor- en nacalculaties, leverperformance, overige kpi’s).
Alles wat benodigd is om uw bedrijf te sturen.


Voordelen
–  Gebruiksgemak, betere planning met minder inspanning
–  Een scheduler die automatisch de optimale planning berekent
–  Plannen tegen eindige capaciteiten
–  Meten en verbeteren van prestaties met behulp van dashboardrapportages en kpi’s.
–  Meer inzicht, overzicht en grip op uw productieproces
–  Scheduler houdt rekening met meerdere restricties zoals mensen, machines, gereedschappen, materialen (koop- en/of maakdelen) en
uitbestedingen.
–  Verbeteren rendement personeel en machines.

Limis Planner beschikt over een zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief startscherm. Vanuit het startscherm kunt u de diverse standaardprocessen rondom de planning bedienen en houdt u middels de dashboardfunctie oog op kritieke prestatie-indicatoren.

Om meer in detail in te gaan op het planningsproces heeft u daarnaast toegang tot verschillende modules:
–  digitaal planbord voor de visualisering van de planning
–  todo-lijst voor de aansturing van productie
–  verschillende capaciteitsgrafieken afgestemd op het inzicht waaraan u behoefte heeft. What you see is what you need. 

Tenslotte biedt Limis Planner een reeks dashboardrapportages waarmee door middel van grafieken het verloop van uw productieproces in beeld wordt gebracht, die knelpunten inzichtelijk maken en een instrument zijn om op te sturen, waardoor u uw organisatie verder kunt professionaliseren.

oktober 2015