Productiebedrijven die hun capaciteiten optimaal willen benutten hebben behoefte aan gericht en actueel inzicht in productiebezetting en beschikbare capaciteit. Hoewel de behoefte aan capaciteitsinzicht wordt gedeeld, verschilt de manier van plannen per bedrijf en zelfs per gebruiker. Waar de één de machinebezetting nauwlettend wil volgen, heeft de ander meer behoefte aan globaal inzicht in de bezetting van een afdeling. Met de vernieuwde capaciteitsplanning in Limis Planner is het mogelijk de capaciteitsgrafieken aan te passen aan uw specifieke wensen. What you see is what you need.

 

Capaciteitsgrafieken         Capaciteitsgrafiek_zoom

De nieuwe capaciteitsgrafieken maken alle gewenste informatie over capaciteiten en belading met één klik vanuit het startscherm grafisch inzichtelijk. Alle gewenste grafieken worden in één scherm getoond (totaaloverzicht), waarbij per grafiek kan worden doorgeklikt voor meer details.

Door het combineren van verschillende gegevens in één overzicht ontstaan oneindig veel mogelijkheden. Niet alleen de bezetting en capaciteit van een resource wordt inzichtelijk, maar desgewenst ook het aandeel van bijvoorbeeld een bepaalde klant of order daarin. Het overzicht toont tevens het effect van ‘what-if’ orders.

augustus 2015