Limis heeft een paar klanten die al vanaf het eerste uur werken met Limis Planner. Deze klanten hebben veel betekend in de ontwikkeling van Limis Planner aangezien hun wensen en eisen de basis hebben gelegd van het planningssoftwarepakket van vandaag.
Graag geven we het woord aan de heer G.H.J. Heerink, directeur van AFMI Verspanende Industrie.

Introductie AFMI Verspanende Industrie
“AFMI Verspanende Industrie is een zelfstandige onderneming ontstaan door de samenvoeging van verschillende bedrijven, te weten Gereedschapsmakerij van Stork Mufac, Mechanische afdeling Stork Pompen Hengelo en Mechanische afdeling Stork Services.
In 2000 zijn deze bedrijven ondergebracht in het pand aan de Lansinkesweg in Hengelo. Door deze samenvoeging en door de komst van enkele grote machines vergrootte AFMI haar knowhow op het gebied van mechanische bewerking en assemblage van industriële componenten. De aanwezige vakkennis en het uitgebreide machinepark zorgde ervoor dat AFMI haar positie op de markt aanzienlijk kon verstevigen. Dit leidde vervolgens tot een hoogwaardig dienstenniveau, een goed serviceniveau en een optimale kwaliteit-/prijsverhouding.
Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen steekt AFMI veel tijd in de kwaliteitscertificering. Momenteel is AFMI in het bezit van het ISO 9001:2000 certificaat.
AFMI werkt voornamelijk voor de Offshore-industrie, energiesector en de machinebouw hierdoor zijn wij gewend zeer geavanceerde producten te leveren met een korte levertijd. Bewerkingen die wij zelf kunnen uitvoeren zijn CNC carrouseldraaien, CNC draaien, CNC kotteren, CNC frezen, bewerkingscentrum, balanceren, montage, warmtebehandelingen, CNC 3D-meetmachine, CAMsysteem, CNC rondslijpen, vlamspuiten, vlakslijpen enz.”

Limis is met AFMI meegegroeid
“De afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. 16 Jaar geleden is de samenwerking met Limis ontstaan door onze vraag naar het opzetten van een registratiesysteem. Limis registreert de voortgang van onderhanden werk inclusief de uren via barcodescanners direct op de werkvloer. Op deze manier hebben we de handgeschreven urenbriefjes kunnen laten vervallen hetgeen het bedrijfsbureau veel administratieve handelingen scheelt.
Later zijn de overige modules van Limis Planner geimplementeerd. We sturen nu ons complete (klantordergestuurde) productieproces via Limis Planner aan waarbij wij onze levertijden en productiecapaciteiten nauwkeurig kunnen bewaken. De voortgangsregistratie draait naar volle tevredenheid. We verversen onze planning dagelijks, zodat we altijd een actueel inzicht hebben in de voortgang. Wel zo prettig voor ons, maar ook voor onze klanten.
Door de module Limis Planner Webportal kunnen we onze klanten namelijk laten meekijken naar de status van hun order. Dit scheelt veel tijd aan telefoontjes en andere onderbrekingen. Daarnaast klanten via Limis Planner Webportal de digitale pakbon opvragen.
Sommige van onze producten, bijvoorbeeld gietstukken voor de offshore industrie, hebben als voorwaarde dat deze worden gecertificeerd. De certificaten en meetrapportages worden bij intake aan de order gekoppeld en ook dat kan de klant rechtstreeks bekijken in Limis Planner Webportal.
Op dit moment bestaat AFMI uit een team van 52 medewerkers. Limis is de afgelopen jaren met ons bedrijf meegegroeid in functionaliteit en omvang terwijl onze overhead niet is toegenomen. We hebben een goede leverperformance en die moet je, zeker in deze markt, constant blijven bewaken.”

Smart Planning
“Limis Planner is nu bedrijfsbreed geimplementeerd, iedereen binnen ons bedrijf werkt ermee. Directie, planning, werkvoorbereiding, inkoop, verkoop en productiemedewerkers hebben allemaal dagelijks op hun eigen manier met Limis Planner te maken. Limis noemt dat geloof ik Smart Planning, ik noem het gewoon handig.
Overigens hebben we Limis Planner niet gekoppeld aan ons financiële pakket, het werkt standalone. We kiezen daarvoor omdat op deze manier onze administratie zo nog een laatste controle kan doen op de ingevoerde gegevens voordat de faktuur wordt verzonden.”

En verder
“Op dit moment werken we volgens de todolijst in Limis Planner. We zijn nu wel bezig om ook het digitaal planbord op te tuigen, daarmee willen we op korte termijn ook werken.
De band met Limis is goed, we kunnen op elkaar vertrouwen en weten wat we aan elkaar hebben. Juist in deze woelige tijden is dat wel een fijn gevoel.”

Met dank aan
AFMI Verspanende Industrie, Hengelo
www.afmi.nl

(september 2009)